nawozy w płynie

 

 

 

 

 

 

Nawozy w płynie - oferta:

Ekosol Z jest specjalistycznym, bardzo efektywnym, płynnym nawozem do dolistnego stosowania we wszystkich zbożach oraz trawach nasiennych i paszowych. Proporcje mikroskładników pokarmowych zostały optymalnie dobrane do potrzeb prawidłowego rozwoju zbóż w fazach ich intensywnego wzrostu. Składniki nawozu poprawiają zdrowotność i ogólną kondycję roślin, zmniejszają podatność zbóż na choroby grzybowe, podsuszkowe i wyleganie.

 

 

 

Ekosol K jest specjalistycznym, płynnym nawozem do dolistnego stosowania w uprawach ziemniaków. Składniki nawozu poprawiają zdrowatność i ogólna kondycję roślin. Ekosol K zapobiega zarazie ziemniaczanej oraz wpływa na wzrost plonu i jego wysoką jakość poprzez intensyfikowanie odkładania się skrobi w bulwach.

 

 

 

 

Ekosol KU jest specjalistycznym, bardzo efektywnym płynnym nawozem do dolistnego stosowania w kukurydzy uprawianej na ziarno, zielonki i kiszonki z kolb. Wszystkie składniki są w pełni i bardzo szybko przyswajane przez rośliny. Ekosol KU poprawia zdrowotność i ogólną kondycję roślin, zmniejsza podatność kukurydzy na choroby grzybowe oraz zwiększa odporność na suszę.

 

 

 

 

Ekosol wysokoborowy jest wysokostężonym, płynnym nawozem do dolistnego stosowania w roślinach borolubnych, tj. o dużym i średnim zapotrzebowaniu na bor. Zawarty w nawozie bor wpływa dodatnio na kwitnienie i zawiązywanie się owoców, a także gospodarkę wodną rośliny i procesy oddychania. Dobre zaopatrzenie rzepaku ozimego i rzepiku ozimego w bor zwiększa ich mrozoodporność.

 

 

 

 

Ekosol wysokożelazowy jest wysokostężonym, płynnym nawozem do dolistnego stosowania w roślinach szczególnie wrażliwych na niedobór żelaza: drzewa, krzewy owocowe, warzywa gruntowe, uprawy ogrodnicze pod osłonami, kukurydza. Żelazo bierze udział w procesach: fotosyntezy, oddychania, wiązania wolnego azotu i redukcji azotanów. Widoczne objawy chlorozy ustępują po wykonaniu 3-4 oprysków w odstępach dwudniowych.

 

 

 

Dostępność każdego produktu można sprawdzić pod numerem telefonu: 56 678-09-25