Koks

 

 

 

 

 

 

Koks

Paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych (przy ograniczonym dostępie tlenu). Jest to paliwo o wyższej kaloryczności od zwykłego węgla kopalnego, gdyż zawiera co najmniej 90-95% czystego pierwiastka węgla, zaś specjalne gatunki węgla przy odpowiedniej technologii mogą dawać nawet czystość rzędu 98%. W procesie koksowania z surowego węgla usuwane są gazy, ciecze, substancje łatwotopliwe (np. siarka), oraz inne substancje (głównie organiczne) ulegające rozkładowi w tych temperaturach.

 

 

Nazwa: 

Koks Węglowy

Wymiar ziarna: (w mm)

 100 - 40

Wartość opałowa: (w kJ na kg)

 26 000 - 29 000

Zawartość popiołu:

8% - 10%

Zawartość siarki:

0,5% - 0,8%